Khang Điền đổi tên BCCI thành Nhà Khang Phúc “Khang Phúc House”

Khang Điền đổi tên BCCI thành Nhà Khang Phúc “Khang Phúc House”

Trước 15/03/2018 Công ty Khang Phúc là Công ty Cổ Phần với tên gọi là Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh – BCCI. Ngày 15/03/2018 Công ty đã được chuyển đổi từ Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc (Khang Phuc House).

Khang Phuc House

Vào ngày 16/03/2018, Khang Điền có công văn gửi UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM số : 31/2018/CV-KĐ về việc thay đổi thông tin và loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Chánh (BCI) thành Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc. Đây được coi là chiến lược hợp lý khi Khang Điền triển khai các dự án sau này tại Khu Tây Sài Gòn.

Khang Phúc sẽ là công ty TNHH Một thành viên do Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ theo hợp đồng sáp nhập. Doanh nghiệp này sẽ có trụ sở đặt tại quận Bình Tân, TP. HCM, có vốn điều lệ hơn 867 tỷ đồng, do ông Phạm Minh Nhựt làm chủ tịch.

Khang Phúc, tiền thân là BCI, được Khang Điền tiến hành thâu tóm từ năm 2015 khi sau khi chi 377,6 tỷ đồng mua hơn 20% vốn. Chỉ trong vòng 3 tháng, Khang Điền tiếp tục chi tổng cộng 768 tỷ đồng mua vào 32 triệu cổ phiếu BCI với mệnh giá 24.000 đồng/cổ phiếu để nâng tổng số cổ phần lên 49,7 triệu cổ phiếu, tương 57,31% vốn và trở thành công ty mẹ của BCI.

Đầu năm 2018, Khang Điền thông qua kế hoạch phát hành 51,8 triệu cổ phiếu KDH để hoán đổi hơn 37 triệu cổ phiếu BCI. Các cổ đông BCCI sau đó sẽ trở thành cổ đông của Khang Điền, và BCCI trở thành công ty TNHH 1 thành viên và hủy niêm yết khỏi HoSE.

Ngày 15/05/2018 vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc là 1.100.000.000.000đ. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp là kinh doanh bất động sản, thiết kế, thi công. San lấp mặt bằng. Đầu tư, xây dựng và kinh doanh CSHT Khu Công nghiệp. Cao ốc văn phòng cho thuê. Dịch vụ bất động sản.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Chánh và hiện tại là Khang Phúc sở hữu quỹ đất lớn tại các quận Bình Chánh và Tân Bình, TP HCM.

Content Protection by DMCA.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*